وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

کار عجیب و جالب مردان ژاپنی با همسران خود

کار عجیب و جالب مردان ژاپنی با همسران خود

کار جالب و عجیب مردان ژاپنی با همسران خود

 

علیرغم تعصبات و تبعیض هایی که در برخی کشورها میان مردان و زنان وجود دارد اما در بعضی از کشورها اصلا اینطور نیست و یکی از این کشورها ژاپن است.

 

در کشور ژاپن مردان نسبت به مسائل مالی با همسرانشان مشارکت می کنند. در ژاپن شوهران تمام دستمزد و سایر درآمدهای خود را به همسرانشان می سپارند و کمک هزینه ای ماهانه به عنوان پول تو جیبی دریافت می کنند.

 

کار جالب و عجیب مردان ژاپنی با همسران خود

مردان ژاپنی

 

زنان ژاپنی با این پول می توانند با آن سیگار یا چیزهای دیگری خرید کنند. براساس نظرسنجی انجام شده، زنان 74 درصد از هزینه های خانوار ژاپنی را کنترل می کنند.

 

مردان نه تنها با کمال میل حقوق خود را به طور کامل به زنانشان تحویل می دهند بلکه حتی معتقدند که باید برای خانواده خود کسب درآمد کنند حتی اگر به معنای زجر کشیدن خودشان باشند.

 

کار عجیب و جالب مردان ژاپنی با همسران خود

 

این موضوع به طور سنتی پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد. توسعه اقتصادی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم با نیروی کار اختصاصی متشکل از حقوق بگیران، بازرگانان و حمایت مادران یا زنان خانه دار در خانه رونق گرفت.

 

در این بخش از سایت ایران ناز 3 دلیل را ذکر کرده ایم که چرا مردان ژاپنی کل درآمدشان را تحویل همسرانشان می دهند.

 

1. نقش های جنسیتی

 

نقش های جنسیتی

 

در ژاپن این انتظار وجود دارد که زنان امور مالی خانه را مدیریت کنند. این موضوع از اهمیت تاریخی بر خانه دار بودن زنان ناشی می شود.

 

مردان به عنوان نان آوران اصلی خانواده تمام حقوق خود را به یک منبع مرکزی که توسط همسر اداره می شود اختصاص می دهند.

 

2. شفافیت و اعتماد

 

شفافیت و اعتماد

 

مردان با سهیم کردن حقوق با همسرانشان باعث افزایش شفافیت و اعتماد در زندگی و ازدواج می شوند.

 

سپس زن، وجوهی را برای قبوض، پس انداز و مخارج اختیاری شوهر اختصاص می دهد.

 

3. کارآمد بودن

 

کارآمد بودن ، کار عجیب و جالب مردان ژاپنی با همسران خود

 

همسر که ممکن است اغلب اوقات با فرزندانش در خانه باشد برای مدیریت مخارج روزانه راحت تر است.

 

اما این روند در زوج هایی که هر دو کار می کنند فرق می کند. وظیفه مدیریت پول بر عهده زنان در ژاپن است.

 

به خصوص زمانی که او با فرزندان در خانه می ماند اما زمانی که او شاغل است نیازی به این کار نیست.