وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

از کجا باید بفهمیم به همسر خود وابسته هستیم؟

از کجا باید بفهمیم به همسر خود وابسته هستیم؟

از کجا بفهمید به همسرتان وابسته اید؟

 

احتمالا زوج هایی را دیده اید که وابسته هستند و کارهای مشترک زیادی با همدیگر انجام می دهند مثل خرید، داشتن حساب بانکی مشترک و غیره.

 

گاهی اوقات این وابستگی به همسر ممکن است در سطوح مختلف تا جایی پیش رود که بر رابطه تاثیر بگذارد.

 

از کجا باید بفهمیم به همسر خود وابسته هستیم؟

آیا به همسر خود وابسته اید؟

 

به گفته کارشناسان، اگر به دنبال فردی هستید که شما را کامل کند و به آن وابسته شوید، این یک هشدار و خط قرمز برای رابطه شما محسوب می شود.

 

بنابراین در اینجا می خواهیم نشانه هایی را نام ببریم که نشان می دهد بیش از حد به همسرتان وابسته هستید و می تواند منجر به خراب شدن رابطه شود.

 

1. اگر شما نمی توانید کاری را به تنهایی انجام دهید

 

اگر شما نمی توانید کاری را به تنهایی انجام دهید

 

آخرین باری که تنها بانک رفتید را به یاد دارید؟ یا آخرین باری که تنها به مهمانی رفتید را یادتان می آید؟

 

اگر پاسختان خیر است شما یک فرد وابسته هستید.

 

فردی که عادت دارد همه کارهایش را با همسرش انجام دهد، معمولا وقتی در موقعیتی قرار می گیرد که باید تنهایی از عهده کاری برآید دچار اضطراب می شود.

 

بنابراین بهتر است هرچه زودتر این عادت را ترک کنید.

 

2. اگر خوشبختی شما به همسرتان بستگی دارد

 

اگر خوشبختی شما به همسرتان بستگی دارد ، از کجا بفهمید به همسرتان وابسته اید؟

آیا به همسر خود وابسته هستید؟

 

آیا شما هم از آن دسته افرادی هستید که شادی شان به همسرشان بستگی دارد؟

 

این عادت نه تنها برای رابطه شما بد است بلکه باعث می شود اغلب اوقات احساس نارضایتی داشته باشید.

 

این مهم است که بر چیزهایی که شما را خوشحال می کند کنترل داشته باشید.

 

اگر کنترل شادی شما دست کسی باشد خطرناک است.

 

3. اگر اجازه می دهید همسرتان هر تصمیمی بگیرد

 

اگر اجازه می دهید همسرتان هر تصمیمی بگیرد

 

روزهایی را به یاد بیاورید که والدینتان انتخاب می کردند که چه لباسی بپوشید یا حتی بر انتخاب دوستان شما نظارت می کردند.

 

بنابراین با شریک زندگی تان به عنوان والدین خود رفتار نکنید.

 

چنین رفتاری شریک زندگی تان را از شما دور می کند.

 

4. اگر دوستان همسرتان، دوستان شما هستند

 

اگر دوستان همسرتان، دوستان شما هستند ، از کجا بفهمید به همسرتان وابسته اید؟

 

وابستگی بیش از حد زمانی است که برای همه چیز ازجمله دوستان، کاملا به شریک زندگی خود وابسته اید.

 

انجام این کار باعث می شود همسرتان احساس کند زمان فاصله گرفتن از شما فرا رسیده است.

 

بنابراین برای داشتن یک رابطه سالم و پایدار با شریک زندگی تان، باید افرادی را جدا از همسرتان در زندگی خود داشته باشید.

 

5. اگر در هر کاری که انجام می دهید به تایید همسر خود نیاز دارید

 

اگر در هر کاری که انجام می دهید به تایید همسر خود نیاز دارید

 

اگر حتی برای ساده ترین کاری هم که انجام می دهید به تایید همسر خود نیاز دارید.

 

و یا بدون تایید او انجام امور روزانه مثل تصمیم گیری درمورد غذا یا رفتن به بازار برایتان دشوار است چنین کاری در آینده برای شما و رابطه تان مشکل ایجاد می کند.