وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

کدام مدل ابرو مناسب فرم صورت شما است؟

کدام مدل ابرو مناسب فرم صورت شما است؟

کدام مدل ابرو مناسب فرم صورت شما است؟

 

ابروها واقعا می توانند تصویر صورت را تغییر دهند، بنابراین خیلی مهم است که فرم و مدل ابرو با فرم صورت هماهنگی و تعادل داشته باشد.

 

ما در این بخش از سایت آرایش و زیبایی ایران ناز اطلاعاتی راجع به فرم صورت و شکل ابرو به شما آموزش داده ایم.

 

انواع فرم های صورت

 

کدام مدل ابرو مناسب فرم صورت شما است؟

مدل ابرو متناسب با فرم صورت

 

اولین چیزی که باید بدانید این است که 6 نوع فرم صورت وجود دارد. خیلی مهم است که فرم صورت خود را بشناسید.

 

پس اول فرم صورتتان را تشخیص دهید و سپس چک کنید ببینید کدام شکل ابرو مناسب فرم صورتتان است.

 

1. صورت بیضی شکل یا تخم مرغی

 

کدام مدل ابرو مناسب فرم صورت شما است؟

 

افرادی که فرم صورتشان بیضی است پیشانی شان پهن تر از چانه شان است، گونه های برجسته ای دارند و چانه شان دراز و باریک است.

 

اگر فرم صورتتان بیضی شکل است بهترین شکل ابرو برایتان ابروهای کمی زاویه دار است.

 

به این معنی که آنها رو به بالا هستند و در قسمت بالای آن کمی قوس دارد و انتهای آن رو به پایین است.

 

خیلی مهم است که قوس ابرویتان خیلی بالا نباشد.

 

2. صورت گرد

 

کدام مدل ابرو مناسب فرم صورت شما است؟

کدام مدل ابرو برای کدام فرم صورت

 

افرادی که صورت گردی دارند گونه های بزرگی دارند. اگر جزء این افراد هستید ابروهای زاویه دار و شکسته مناسب شماست.

 

از ابتدای ابرو تا قسمت وسط آن رو به بالاست سپس به سمت پایین می آید.

 

خطی که این مدل ابرو درست می کند باعث می شود صورتهای گرد کشیده تر دیده شوند.

 

فقط حواستان باشد ابروهایتان خیلی صاف یا گرد نباشد.

 

3. صورت کشیده

 

کدام مدل ابرو مناسب فرم صورت شما است؟

 

افرادی با صورتهای کشیده پهنای پیشانی، گونه و خط فکشان به یک اندازه است و چانه باریکی دارند.

 

بهترین ابرو برای این مدل صورت ابروهای صاف است. خط افقی ابروها باعث می شود صورتتان کوتاه تر دیده شود و تعادل ایجاد کند.

 

اگر ابروهای زاویه داری داشته باشید باعث می شود صورتتان کشیده تر دیده شود.

 

4. صورت مربعی شکل

 

کدام مدل ابرو مناسب فرم صورت شما است؟

 

پهنای پیشانی، گونه و خط فک در صورت مربعی شکل به یک اندازه است.

 

زاویه فک در این صورت ها یک مشخصه واضح است.

 

افرادی که صورت مربعی شکل دارند باید ابروهای منحنی با زاویه بیشتر داشته باشند.

 

5. صورت قلبی شکل

 

کدام مدل ابرو مناسب فرم صورت شما است؟

 

این مدل صورت خیلی شبیه صورت های بیضی است. تنها تفاوت آنها این است که افرادی که صورت قلبی شکل دارند چانه شان تیز است.

 

بهترین مدل ابرو برای صورتهای قلبی شکل ابروهای پهن با کمان ملایم است.

 

6. صورت الماسی شکل

 

کدام مدل ابرو مناسب فرم صورت شما است؟

 

این مدل صورت خیلی زاویه دار است، پیشانی کوتاه است و پهن ترین قسمت صورت شقیقه هاست.

 

مناسب ترین مدل ابرو برای این صورت ها ابروهای مدل منحنی با کمان متوسط است.