وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

کرونا زن تهرانی را از چنگ متجاوز نجات داد

کرونا زن تهرانی را از چنگ متجاوز نجات داد

کرونا زن تهرانی را از چنگ متجاوز نجات داد

 

به گزارش ایران ناز تیزهوشی یک زن عفتش را نجات داد . این زن با تظاهر به بیمار کرونایی بودن , فردی که قصد تجاوز به او را داشت ترساند .زن جوان وقتی دریافت راننده پراید شرور قصد تجاوز به او را دارد به بهانه اینکه مبتلا به کروناست موفق شد خود را از بی آبرویی و تعرض نجات دهد.

 

چند روز قبل زن جوانی به دادسرای امور جنایی تهران رفت و از راننده یک پراید شکایت کرد و گفت: حدود ۴۰ روز از خانه بیرون نرفته بودم چون با شیوع ویروس کرونا می ترسیدم مبتلا شوم و خانواده ام نیز گرفتار شوند تا اینکه مجبور شدم به خاطر تهیه مایحتاج خانه به خرید بروم.

 

کنار خیابان به انتظار تاکسی ایستادم تا به محله یافت آباد بروم. تصمیم داشتم به یک مرکز فروش بروم تا همه وسایل را از یک جا تهیه کنم. اما خبری از تاکسی نبود، خیابان خیلی خلوت بود و من همچنان به انتظار ایستادم. تا اینکه بعد از چند دقیقه خودروی پرایدی پیدا شد. از انتظار خسته شده بودم و به ناچار سوار شدم اما هیچ مسافری نداشت.

 

زن جوان گفت: پس از طی مسافتی راننده تغییر مسیر داد، به او اعتراض کردم و گفتم چرا از مسیر اصلی نمی رود. راننده که مرد جوانی بود، مدعی شد که یکی از محله های آنجا را به خاطر کرونا قرنطینه کرده اند و به همین دلیل باید تغییر مسیر بدهد و از راه دیگری برود. من هم با این تصور که او راست می گوید به مرد جوان اعتماد کردم. ناگهان به خیابان خلوتی رسیدیم و مرد جوان از فرصت استفاده کرد و چاقویی را که به همراه داشت به سمت من گرفت. او مرا تهدید کرد که اگر تسلیم خواسته شومش نشوم مرا می کشد. ترسیده بودم، شروع به التماس کردم و از او خواستم که اجازه دهد من بروم. اما راننده جوان به التماس های من هیچ توجهی نمی کرد. نمی دانستم چکار باید بکنم، درهای ماشین بسته بود و کسی هم نبود که سر و صدای مرا بشنود و به کمکم بیاید.

 

کرونا زن تهرانی را از چنگ متجاوز نجات داد

 

زن جوان ادامه داد: در حالی که داشتم به راننده التماس می کردم تا مرا رها کند ناگهان چشمم به تابلویی افتاد که درباره کرونا هشدار داده بود این تابلو انگار تلنگری به ذهنم زد و باعث شد تا نقشه ای بکشم. ناگهان شروع به سرفه کردم و به مرد جوان گفتم، من کرونا دارم و الان هم می خواستم به دکتر بروم. گفتم اگر مرا رها نکنی تو هم کرونا می گیری. به خاطر مریضی من، خانواده ام مبتلا شده اند و باید در بیمارستان بستری شوم. بعد هم شروع کردم به سرفه و ریختن آب دهان روی راننده پراید و تهدیدش کردم که اگر مرا رها نکند، کرونا می گیرد. راننده هم که به شدت ترسیده بود، مرا از ماشین به بیرون انداخت و فرار کرد. او آنقدر ترسیده بود که حتی از من سرقتی هم نکرد. بعد از رفتن او، با خانواده ام تماس گرفتم و آنها بلافاصله به کمک آمدند.

 

شناسایی مرد متجاوز

 

با شکایت زن جوان؛ تحقیقات به دستور بازپرس زمانی آغاز شد.در بررسی های اولیه، زن جوان به چهره نگاری از متهم فراری پرداخت و تصویر فرضی او بدست آمد.

 

از سویی بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران دستور بازبینی دوربین های اطراف محل حادثه را صادر کرد. بررسی ها برای دستگیری متهم فراری به اتهام آدم ربایی ادامه دارد

 

کرونا زن تهرانی را از چنگ متجاوز نجات داد