وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

کشف روح سرگردان کنار تخت این دختر جوان (عکس)

کشف روح سرگردان کنار تخت این دختر جوان (عکس)

کشف روح سرگردان کنار تخت این دختر جوان (عکس)

 

به گزارش ایران ناز چند روز گذشته تصاویر عجیبی از یک روح ایستاده توسط دختر جوانی که از قرار معلوم این روح ایستاده در اتاق پدرش کشف شده بود، در صفحات مجازی منتشر شد و توانست با واکنش های مختلفی روبرو شود.اخیرا تصاویر عجیبی از اتاق یک مرد جوان منتشر شد

 

کشف روح سرگردان کنار تخت این دختر جوان (عکس)

 

که توسط دوربین موجود در اتاق ثبت شده بود و نشان دهنده حضور یک روح ایستاده در اتاق بود! پدر جوانی که در حال خواب بود و روح در کنار تختش ایستاده بود این گونه گفت:” من احساس کردم که هر شب شخصی در کنار تخت من می نشیند و به همین دلیل یک دوربین در اتاق نصب کردیم “.

 

کشف روح سرگردان کنار تخت این دختر جوان (عکس)

 

همان گونه که در تصاویر مشاهده می کنید، ادعا وی کاملا صحت داشت و روح ایستاده بعد از ایستادن در کنار تخت، ناگهان در هوا غیب می شود که این تصاویر به شدت فضای مجازی را در بر گرفت و با واکنش های مختلفی روبرو شد!

روانشناسی آنلاین ، خدمات مشاوره

روانشناسی آنلاین ، خدمات مشاوره