وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

گیر کردن آلت تناسلی این مرد بدشانس در لوله (عکس)

گیر کردن آلت تناسلی این مرد بدشانس در لوله (عکس)

گیر کردن آلت تناسلی این مرد بدشانس در لوله (عکس)

 

مرد بدشانس، بعد از دو روز تحمل وضعیتی عجیب به ناچار به آتش نشانی زنگ زد و گفت , آلت تناسلی اش در یک لوله گیر کرده است !  این مرد علت گیر کردن آلتش داخل لوله را پرت شدن و فرو رفتن آلتش داخل لوله عنوان میکند!!

 

بع گزاش ایران ناز گیر کردن آلت تناسلی مرد نقاش در کانال کولر مرد چینی که مردانگی خود را در لوله جا گذاشته بود به عنوان خجالت اور ترین موضوع از ان یاد می گردد.لیان تین اهل کشور چین می گوید به علت گرمی بیش از حد هوا برهنه مشغول رنکاری منزل بوده است که ناگهان سقوط کرده و مردانگیش داخل لوله به مدت دو روز مانده است.

 

هنگامی که لیان دچار این اتفاق شد صورتش مثل خون از خجالت سرخ شده بود.لیان ۶۱ ساله می گوید در اتاقش مشغول رنکاری بود که ناگهان پایش لیز می خورد و می افتد در حین افتادن آلت تناسلی او به داخل لوله ای وارد می گردد که خروجی اب کولر خانه بوده است.او که روی گفتن موضوع را به کسی نداشت به نا چار پس از دو روز مجبور شد به اورژانس زنگ بزند.

 

گیر کردن آلت تناسلی این مرد بدشانس در لوله (عکس)

 

تیم آتش نشانی هنگامی که رسیدند لیان از خجالت توان بالا اوردن سرش را نداشت.بر این گمان بود که افراد داستان اتفاق افتاده را قبول نخواهند کرد.چهار ساعت طول کشید تا تیم آتش نشانی شهر گوانژو لوله را با دقت زیاد برش زده و مرد ۶۱ ساله را نجات دهند.لیان می گوید با خودم فکر می کردم کسی داستان مرا قبول نخواهد کرد.

 

به همین خاطر لوله را خودم از دیوار بریدم و سعی کردم با روغن و مواد روان کندده همه چیز را به پایان برسانم اما موفق نشدم.از خجالت روی زنگ زدن به اورژانس را نداشتم.اما شرایط وخیم تر می شد و ممکن بود دچار عفونت شوم.برای فرد دیگری در ایالت سوثهمپتون اتفاق مشابهی افتاده بود .الت مرد در لوله فولادی گیر کرده بود.وی به بیمارستان جنرال اعزام و ۷ نفر از اتش نشانان پس از چند ساعت کار برشکاری فرد را نجات دادند.

 

گیر کردن آلت تناسلی این مرد بدشانس در لوله (عکس)