اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عکس: یخ در تابستان از عجایب کشور چین

این هم نمونه شگفت انگیز دیگری از اتفاقات عجیب در گرمای تابستون در شمال چین:
بارش یخ از آسمان !كه پدید آورنده ی صحنه های زیبایی شده است.
توجه داشته باشین كه این بارش نه برف نه تگرگ نه باران و سپس یخزدگی شبانه هست. این بارش دقیقا بارش یخ از آسمان در چین می باشد.
 
عکس: یخ در تابستان از عجایب کشور چین
 
عکس: یخ در تابستان از عجایب کشور چین
 
عکس: یخ در تابستان از عجایب کشور چین
 
عکس: یخ در تابستان از عجایب کشور چین
 
عکس: یخ در تابستان از عجایب کشور چین
 
عکس: یخ در تابستان از عجایب کشور چین