اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

اثری کمیاب و دیده نشده از سهراب‌ سپهری

اثری کمیاب و دیده نشده از سهراب‌ سپهری
ایران ناز، اثر سهراب متعلق به دهه 50 کارهای ایشان است که اصالت و سندیت آن توسط هنرمندان شاخص ایران تایید شده است.
 
اثری کمیاب و دیده نشده از سهراب‌ سپهری