اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

به نظر شما این ماشین چگونه اینجا پارک شده است؟!

به نظر شما این ماشین چگونه اینجا پارک شده است؟!
ایران ناز، شهر کیف پایتخت اکراین یکی از شلوغ ترین شهر های دنیا است و پیدا کردن جای پارک در آن بسیار سخت.
 
چندی پیش یک تویوتا یاریس که در ارتفاع 20 متری از زمین پارک شده بود نظر بسیاری را به خودش جلب کرد چرا که هیچکس نمی داند این خودرو چگونه وارد بالکن این خانه شده است.
 
به نظر شما این ماشین چگونه اینجا پارک شده است؟!
 
به نظر شما این ماشین چگونه اینجا پارک شده است؟!
 
به نظر شما این ماشین چگونه اینجا پارک شده است؟!