اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

آخر و عاقبت درگیری یک مرد با زن ورزشکار! (+عکس)

آخر و عاقبت درگیری یک مرد با زن ورزشکار! (+عکس)
خانم کاراته کار با نانچیکو به جان نامزد حسود خود که با چاقو به او حمله کرده بود افتاد. این خانم که نامزد سابقش به او حمله کرده است در دادگاه حاضر شد و در دفاع از خود گفت برای دفاع از خودش مجبور به استفاده از نانچیکو شده است.
 
به گزارش ایران ناز وی می افزاید این مرد دیوانه با چاقو به من حمله کرد و مرا به باد کتک گرفت زمانیکه دیدم نمیتوانم با پلیس تماس بگیرم ناچار به استفاده از این وسیله شدم.
 
آخر و عاقبت درگیری یک مرد با زن ورزشکار! (+عکس)
به گفته پلیس این زن که در حال حاضر هویتش فاش نشده است با نانچیکو به نامزد سابقش حمله کرده است. نامزد وی در دادگاه عنوان کرد زمانیکه این زن را همراه یک مرد غریبه است خونش به جوش آمده و کنترل خود را از دست داده است.
 
فاکس وینزلو 33 ساله بعد از دیدن نامزد سابقش با یک مرد غریبه تصمیم گرفت او را ادب کند به همین دلیل در حالیکه الکل و ماری جوانا مصرف کرده بود سراغ او رفت. این زن میگوید او وارد آپارتمانم شد و هرچه از او خواستم آنجا را ترک کند قبول نکرد.
 
سپس جر و بحث لفظی ما به برخورد فیزیکی تبدیل شد و او مرا به داخل آشپزخانه هل داد و شروع به کتک زدن من کرد. دوبار خواستم با پلیس تماس بگیرم اما هربار او تلفن من را پرت کرد و مانع این کارم شد.