اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عشق و وفاداری این دختر خانم 25 ساله به نامزد خود

مجموعه : مطالب عاشقانه
عشق و وفاداری این دختر خانم 25 ساله به نامزد خود
مراسم ازدواج این عروس و داماد عاشق در آخرین روزهای عمر داماد و برای اثبات عشق عروس 29 ساله به نامزد خود بود. ویلیام کنت 24 ساله دچار سرطان غدد لنفاوی بود و حدود 6 ماه با این بیماری جنگید اما حال وی به قدری وخیم شد که دیگر توانایی تکلم نداشت و پزشکان از زنده ماندن او قطع امید کردند. به گزارش ایران ناز ویلیام سه سال پیش در روز ولنتاین از دختری که از زمان کودکی به او علاقه مند بود خواستگاری کرد.
 
عشق و وفاداری این دختر خانم 25 ساله به نامزد خود
مراسم خواستگاری در اتاقی برگزار شد که دورتادورش پر از تصاویر سواحل زیبای دنیا بود، او گفته بود چون توانایی ندارد که نامزدش را به تماشای این مناظر ببرد میخواهد این تصاویر را به او هدیه دهد. روز برگزاری مراسم ازدواج درکنار تخت او که در بستر مرگ افتاده بود همسرش ایستاده بود تا مراسم ازدواج انجام پذیرد اما حال وی به قدری وخیم بود که در جواب کشیش حاضر درمراسم به جای جمله قبول میکنم تنها توانسته بود دست نامزدش را به آرامی فشار دهد.
 
عشق و وفاداری این دختر خانم 25 ساله به نامزد خود

او با نامزدش به نام اما که 25 ساله است درست 11 روز قبل از مرگش ازدواج کرد و مهمترین آرزوی زندگی اش به این ترتیب رنگ حقیقت گرفت.وی یک معلم مهربان بود و در روز ازدواجش چند تن از شاگردانش به همراه دوستان و اقوام در کنارش حضور داشتند.
 
عشق و وفاداری این دختر خانم 25 ساله به نامزد خود

 
پرستاران بخشی که او در آنجا بستری بود به خانواده او گفتند میتوانند ترتیب مراسم ازدواج را در بیمارستان بدهند تا او به آخرین آروزیش برسد. اما معتقد است همسرش به قدری مهربان و عاشق بود که 11 روز زندگی در کنار او مانند یک رویاست و در ادامه میگوید این اتفاق باعث شد که ویلیام 11 روز بیشتر از زندگی بهره مند شود.
 
عشق و وفاداری این دختر خانم 25 ساله به نامزد خود
 
عشق و وفاداری این دختر خانم 25 ساله به نامزد خود