اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

پیرترین دانشجوی جهان توانست فارغ‌ التحصیل شود!

پیرترین دانشجوی جهان توانست فارغ‌ التحصیل شود!
آقای برتی گلدوین در دوران مدرسه اشتیاقی به درس خواندن نداشت و در ۱۴ سالگی ترک تحصیل کرد. اما اکنون با فارغ التحصیل شدن در رشته اطلاعات نظامی حتی آماده تحصیل در مقطع دکتری نیز میباشد و معتقد است که کمی دیر کشف شده است.
 
به گزارش ایران ناز وی که فارغ التحصیل دانشگاه باکینگهام در انگلیس است، اعلام کرد: از اینکه در دانشگاه همیشه به او توجه می شود خوشحال است.
 
پیرترین دانشجوی جهان توانست فارغ‌ التحصیل شود!
وی همچنین اعلام کرد که دوست دارد به جوانترها بفهماند آدم های مسن ناتوان نیستند.وی در مصاحبه  با بی بی سی چندی قبل اعلام کرده بود که دیر فارغ التحصیل شدن بهتر از هرگز فارغ التحصیل نشدن است.

گفتنی است وی که خاطره جنگ های جهانی اول و دوم را به خاطر دارد، امسال در ۹۳ سالگی در رشته اطلاعات نظامی از دانشگاه باکینگهام فارغ التحصیل شد.