اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عکسی دیدنی از اولین اتوبوسی که به ایران وارد شده

عکسی دیدنی از اولین اتوبوسی که به ایران وارد شده
یک تاجر بلژیکی توانست اولین اتوبوس را وارد ایران کند و این اتوبوس برای اولین بار در شهر رشت به کار گرفته شد، اما با گذشت زمان و با در نظر گرفتن میزان کرایه، سودآوری و زیر ساخت های حمل و نقل کشور توجیه اقتصادی آن رد شد. به همین دلیل اولین اتوبوس به کار گرفته شده به یکی از تاجران ایرانی به نام معین التجار فروخته شد.
 
عکسی دیدنی از اولین اتوبوسی که به ایران وارد شده