اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

با عوارض خطرناک تلفن همراه آشنا شوید!

مجموعه : دانستنی ها
با عوارض خطرناک تلفن همراه آشنا شوید!
برخی از عوارض خطرناک تلفن همراه (موبایل) عبارت است از:
گستره امواج الکترومغناطیس تلفن همراه با سیستم ارتباط بین سلولی انسان هم پوشانی دارد و باعث ایجاد اختلال در بدن میشود. نمونه ای از این اختلالات را در امواج ارسالی مغز که برای قلب فرستاده می شود و عامل انجام فعالیت های آن مانند تپش و پمپاژ خون در بدن میباشد، میتوان نام برد. تاثیرات این امواج بر روی گره ی قلب باعث می شود دامنه سیگنال دریافتی تضعیف و یا تشدید شده ، که این امر در بلند مدت باعث ایجاد نارسای های قلبی می شود.
امواج تلفن همراه تاثیر بدی در باروری مردان ایجاد میکند ، زیرا توانایی از بین بردن اسپرمهای مردان را داشته و این امر باعث کاهش قوای جنسی در آنها می شود. بخصوص در اشخاصی که تلفن همراه را به کمرشان می بندند.
امواج تلفن همراه سرطان زاست و علاوه بر آن احتمال ابتلا به بیماریهای آلزایمر و پارکینسون را افزایش می دهد.در ازای حتی 2 دقیقه صحبت با تلفن همراه ، ساختار مولکولی بزاق دهان تغییر می کند.میدان های اکترومغناطیسی به ویژه آنهایی که در گستره فرکانس بدن هستند ، باعث تغییر عملکرد جذب مواد معدنی در بدن می شوند و سرعت گسترش تومرها را افزایش می دهد.
یکی ازخطرناکترین تاثیرات امواج تلفن همراه بر زنان باردار است . بدلیل آنکه بدن جنین هنوز بافت خوب و کاملی را دارا نمی باشد و بسیار حساس است .همچنین امواج تلفن همراه منجر به کاهش عکس العمل مولکولی در بدن جنین می شود .
کودکانی که در مجاورت امواج تلفن همراه قرار دارند بیش از کودکان دیگرخطر ابتلا به انواع تومورهای مغزی در آنها شایع میباشند.بدلیل آنکه سلول های مغز اطفال و کودکان شکل و ساختار محکمی به خود نگرفته است ، در واقع تکامل یافته و دارای دیواره محکمی نمیباشند. به همین دلیل میزان بیشتری از تشعشعات را از خود عبور می دهند که ایت امر باعث اختلالات عصبی در آنها می شود و مواردی مانند چشم درد و کم اشتهایی در آنها دیده می شود.

برگرفته از سامانه تشخیص شناسه سیم کارت جهت محدودیت سرویس نوشته آقای میرابیان