اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عکسهای دیدنی از برترین رکوردهای گینس سال 2012

عکسهای دیدنی از برترین رکوردهای گینس سال 2012
عکس های رکوردهای برتر گینس در سال 2012
بزرگترین میهمانی چای
 
عکسهای دیدنی از برترین رکوردهای گینس سال 2012

زودترین زمان رفتن داخل چمدان
 
عکسهای دیدنی از برترین رکوردهای گینس سال 2012

بیشترین تعداد سوزن در صورت
 
عکسهای دیدنی از برترین رکوردهای گینس سال 2012

بزرگترین پیتزای جهان
 
عکسهای دیدنی از برترین رکوردهای گینس سال 2012

بیشترین تعداد ظرف سفالی ساخته شده در یک ساعت
 
عکسهای دیدنی از برترین رکوردهای گینس سال 2012

بزرگترین گوش سگ
 
عکسهای دیدنی از برترین رکوردهای گینس سال 2012

بزرگترین ویولون جهان
 
عکسهای دیدنی از برترین رکوردهای گینس سال 2012

بیشترین تعداد پیرسینگ (سوراخ کردن) صورت
 
عکسهای دیدنی از برترین رکوردهای گینس سال 2012

درازترین گربه خانگی دنیا
 
عکسهای دیدنی از برترین رکوردهای گینس سال 2012

بلندترین سیبیل دنیا
 
عکسهای دیدنی از برترین رکوردهای گینس سال 2012

دراز ترین لباس عروس
 
عکسهای دیدنی از برترین رکوردهای گینس سال 2012

بیشترین تعداد باز شدن بطری بصورت همزمان
 
عکسهای دیدنی از برترین رکوردهای گینس سال 2012

کوتاه قدترین آدم دنیا
 
عکسهای دیدنی از برترین رکوردهای گینس سال 2012

پیرترین دوقلوی جهان
 
عکسهای دیدنی از برترین رکوردهای گینس سال 2012

کوچک ترین سگ دنیا
 
عکسهای دیدنی از برترین رکوردهای گینس سال 2012

بزرگترین نورپردازی در شب کریسمس
 
عکسهای دیدنی از برترین رکوردهای گینس سال 2012

کوتاه قدترین دختر دنیا
 
عکسهای دیدنی از برترین رکوردهای گینس سال 2012

بیشترین مسافت طی شده با بدن آتش گرفته
 
عکسهای دیدنی از برترین رکوردهای گینس سال 2012

بیشترین تعداد گرفتن تیر با دست با چشمان بسته
 
عکسهای دیدنی از برترین رکوردهای گینس سال 2012

بیشترین پرش پاپ کورن
 
عکسهای دیدنی از برترین رکوردهای گینس سال 2012

بیشترین تعداد باز کردن بطری با سر
 
عکسهای دیدنی از برترین رکوردهای گینس سال 2012

بزرگترین شکلات جهان
 
عکسهای دیدنی از برترین رکوردهای گینس سال 2012