اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

این زن با کار شجاعانه اش همه را شوکه کرد (عکس)

این زن با کار شجاعانه اش همه را شوکه کرد (عکس)
زنی در دادگاه خانواده گفت: دوست صمیمی‌ام احتیاج به پول دارد و برای رفع این مشکل، تنها راهی که به نظرم رسید، درخواست مهریه‌ام بود تا با آن مخارج درمان دوستم تأمین شود. زنی با مراجعه به دادگاه خانواده شهید محلاتی دادخواست مهریه خود را به قاضی یکی از شعب ارائه کرد نظر شما در این باره چیست.

این زن در حضور قاضی شعبه ۲۴۰ این مجتمع قضایی خانواده با بیان اینکه می‌خواهم با دریافت مهریه‌ام به درمان دوستم کمک کنم، گفت: شوهرم وضع مالی نسبتاً خوبی دارد و می‌تواند به راحتی مهریه‌ام که ۳۱۴ سکه بهار آزادی است را بپردازد بنابراین خواهان دریافت مهریه‌ام هستم.
 
این زن با کار شجاعانه اش همه را شوکه کرد (عکس)

وی با اشاره به اینکه شوهرم باید مهریه‌ام را بپردازد، ادامه داد: از کلاس اول ابتدایی با هم دوست هستیم؛ در حقیقت با هم بزرگ شده و بسیار صمیمی هستیم ولی در حال حاضر او دچار بیماری شده که مجبور به عمل جراحی است ولی نمی‌تواند هزینه آن را بپردازد بنابراین تصمیم گرفتم پس از دریافت مهریه، آن را به دوستم بدهم تا مخارج درمانش را تأمین کند. مرد در دادگاه حاضر شد و با بیان اینکه اگر همسرم این مشکل را به خودم می‌گفت، وجهی را برای درمان دوستش به او می‌دادم ولی با این شرایط مهریه‌اش را نمی‌پردازم، گفت: همسرم این موضوع را از من پنهان کرده و من نیز به همین دلیل مهریه‌اش را نمی‌پردازم.

زن با بیان اینکه مهریه‌ام را می‌خواهم و شوهرم به دلیل وضع مالی مناسب می‌تواند آن را بپردازد، گفت: به خاطر دوام زندگی مشترکمان، شوهرم باید با درخواستم موافقت کرده و مهریه‌ام را به صورت کامل بپردازد. مرد در حضور قاضی این پرونده عنوان کرد: چنانچه مهریه همسرم را بپردازم، او نباید مجدداً مدعی شود و درخواست مهریه دهد همچنین باید با کار کردن من در شرکتی که می‌خواهم، موافقت کند. قاضی این شعبه بعد از صحبت‌های طرفین، مرد را ملزم به پرداخت مهریه همسرش کرد.