اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

کیک خونه-سفارش آنلاین کیک تازه خانگی

کیک خونه-سفارش آنلاین کیک تازه خانگی

رضا بیک‌ایمان‌وردی را می شناسید؟

رضا بیک‌ایمان‌وردی را می شناسید؟
هیچکس فکر نمی‌کرد «قیصر» بفروشد

اگر بخواهم از سینمای خودم دفاع بکنم باید بگویم موج نو به غیر خشونتچیزی نیاورد. البته هنرمندانش را رد نمی‌کنم. می‌خواهم از سینمای خودم دفاع کنم. آقایبهروز وثوقی بسیار هنرمند قوی و خوبی است. یادم هست آقای مسعود کیمیایی در استودیوآقای شباویز پرده پنجم فیلم «قیصر» را قبل از اکران به من نشان داد و گفت:"تو فکر می‌کنی این فیلم می‌فروشد؟". هیچکس فکر نمی‌کرد «قیصر» بفروشد. فروش قیصر باعث شد موج نو بهوجود آید.

هیچ بازیگری در سینما اندازه من پول در نمی‌آورد

من بالای صدهزار تومان،‌ بالای 120 هزار تومان دستمزد می‌گرفتم. شایدبتوانم بگویم هیچ بازیگری در سینما اندازه من پول در نمی‌آورد. اما من چون عاشق سینمابودم پولی که از سینما در می‌آوردم را به خود سینما برمی‌گرداندم. من پولی که ازسینما در آوردم را در خود سینما خرج کردم. مثلا آمدم یک استودیو فیلمسازی راه‌اندازیکردم. اگر با این سرمایه می‌رفتم کار دیگری می‌کردم مثلا می‌رفتم زمین می‌خریدمقطعا موفق‌تر بودم و پولم چندین برابر می‌شد و به من برمی‌گشت. اما این کار رانکردم. من آنچه که از سینما درآوردم را در استودیو «آربی» خرج کردم.برای دیگران در همان تیپی که دوست داشتند بازی می‌کردم اما برای خودمفیلم‌های متفاوت بازی می‌کردم این خیلی خوب بود.

یک بار 4 تا فیلم گرفتم و آنها را به زبان اردو دوبله کردم تا ببرم درهندوستان و پاکستان نمایش بدهم که نشد و اجازه‌هایش داده نشد. یا این‌که چند فیلمتولید کردم که هیچکدام نفروختند چون می‌خواستم از کلیشه‌ها خارج شوم. من وقتی برایدیگران فیلم بازی می‌کردم فیلم‌ها فروش زیادی داشتند اما وقتی برای استودیوی خودمفیلم می‌ساختم، فیلم‌هایم نمی‌فروختند.

دلیلش این بود که برای دیگران در همان تیپی که مردم دوست داشتند بازیمی‌کردم اما برای خودم سعی می‌کردم فیلم‌های متفاوت بازی کنم. من هر چه در سینما درآوردمرا خود سینما گذاشتم. چیزی من بیرون نیاوردم. در تمام زندگی‌ام فقط یک خانه داشتمکه روی خانه هم بدهکار بودم. بعد هم آن را فروختم وبین بچه‌ها و مادر و خودم تقسیمکردم و دیگر چیزی برایم نماند. از پولی که در سینما درآوردم تنها چیزی که برداشتکردم خورد و خوراک و لباس‌هایم بود.