اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

این گروه از مردان سبب دلزدگی جنسی همسرشان می شوند

این گروه از مردان سبب دلزدگی جنسی همسرشان می شوند

مردان در رابطه ی جنسی نقش بسیار مهمی دارند. گاهی اوقات برخی از رفتار مردان باعث دلزدگی در شریک جنسی شان می شود. در این مطلب به بررسی نکاتی که باعث دلزدگی زنان می شود را توضیح خواهیم داد.

۱٫ مردان با بدن زنان آشنا نیستند.
۲٫ مردان بد تا می کنند.
۳٫ مردانی که بلد نیستند چطور رفتار کنند.
۴٫ مردانی که در مسائل جنسی شلخته و سرسری هستند.
۵٫ مردانی که زنان را بد نگاه می کنند.
۶٫ مردانی که خیلی خشن هستند.
۷٫ مردانی که بهداشت را رعایت نمی کنند.
۸٫ مردانی که نسبت به ظاهر زنان وسواس دارند.
۹٫ مردانی که زن را می سنجند.
۱۰ . مردانی که همسر خود را دوست ندارند.
۱۱ . مردانی که در مسائل جنسی وسواس دارند.
۱۲ . مردانی که در حین دیدن تلویزیون رابطه جنسی برقرار می کنند.
۱۳ . مردانی که بعد از برقراری رابطه جنسی از نظر احساسی چک نمی کنند.
۱۴ . مردانی با عادت شخصی بسیار بد.
۱۵٫ مردانی که به بدن خود وسواس دارند.
۱۶ . مردانی که با دیگران بدرفتاری می کنند.
۱۷ . مردانی که ما را دوست ندارند.