اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

تنظیمات BIOS چگونه است؟

تنظیمات BIOS چگونه است؟
یکی از عواملی که می تواند سهم عمده ای در کاهش کارآئی یک کامپیوتر داشته باشد و معمولاً مورد توجه جدی قرار نمی گیرد نظر شما چیست؟، تنظیمات BIOS است. اکثر کاربران تنظیمات BIOS را همانگونه که در شرکت تولید کننده انجام شده است، پذیرفته و آنها را با همان وضعیت استفاده می نمایند.
 
عدم مطابقت تنظیمات BIOS با پیکربندی بهینه ماشین ، از جمله عوامل مهم در کاهش کارآئی یک کامپیوتر می باشد. اغلب کاربران، پس از بررسی‌ کارشناسی اقدام به تغییر تنظیمات BIOS می نمایند که قطعاً با تنظیمات انجام شده در کارخانه تولید کننده یکسان نخواهد بود.

به منظور آگاهی از تنظیمات بهینه BIOS با توجه به نوع مادربرد، یک بانک اطلاعاتی خاص وجود ندارد ولی با یک جستجوی ساده بر روی نام مادربرد و BIOS می توان به تنظمیات صحیح دست یافت. همچنین، با بهنگام سازی BIOS نصب شده بر روی مادربرد می توان وضعیت آن را بهبود بخشید. بدین منظور لازم است پس از مراجعه به سایت تولید کننده مادربرد و دریافت نرم افزار و دستورالعمل های مربوطه، اقدام به ارتقاء BIOS نمود.