اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

سرویس های ویندوز و انواع آن

سرویس های ویندوز و انواع آن
تعداد زیادی از سرویس های ویندوز به صورت پیش فرض فعال می گردند که به برخی از آنها به منظور عملکرد صحیح سیستم نیاز نمی باشد. در اولین فرصت می بایست اینگونه سرویس ها بررسی و نسبت به غیرفعال کردن سرویس های غیرضروری اقدام گردد.

برای آشنائی با سرویس های در حال اجرا از روش های متعددی استفاده می گردد آیا این را می دانستید. استفاده از از Service Applet (دستیابی از طریق منوی Administrative Tools)، یکی از امکانات موجود در این رابطه است. با استفاده از برنامه فوق می توان اطلاعات مناسبی در خصوص نام سرویس، وضعیت آن و این که در زمان راه اندازی به چه صورت فعال و اجرا می گردد را مشاهده نمود. به منظور مشاهده جزئیات مربوط به یک سرویس می توان با کلیک (سمت راست) بر روی سرویس مورد نظر، صفحه Properties آن را فعال و جزئیات سرویس را مشاهده نمود.

برای توقف یک سرویس می توان از دکمه Stop استفاده نمود. در صورت عدم نیاز به اجرای یک سرویس می توان از طریق گزینه Startup type آن را غیرفعال نمود.در صورت عدم اطمینان از ضرورت اجرای یک سرویس در زمان راه اندازی، می توان وضعیت اجرای آن را در زمان راه اندازی از طریق گزینه Startup type به Manual تغییر داد. در صورتی که پس از راه اندازی سیستم به خدمات سرویس فوق نیاز باشد، می توان آن را به صورت دستی فعال نمود.

یکی دیگر از روش های تشخیص و مدیریت سرویس های در حال اجرا، استفاده از برنامه MsConfig است. برای اجرای برنامه فوق پس از فعال کردن جعبه محاوره ای Run، از دستور MsConfig استفاده می گردد. ستون essential ضروری بودن وجود سرویس را برای سیستم نشان می دهد. توجه داشته باشید که تعداد زیادی از سرویس ها به عنوان سرویس های ضروری در پنجره System Configuration Utility نشان داده نمی شوند.

Index Service یکی از سرویس هائی است که دارای نقشی غیرقابل انکار بر روی سرعت سیستم است. سرویس فوق محتوای هارد دیسک را به منظور جستجو و یافتن سریعتر فایل ها ایندکس می نماید. در مواردی که استفاده از فرآیند جستجو به منظور بازیابی اطلاعات یک امر حیاتی باشد (نظیر وجود وب سایت)، استفاده از سرویس فوق توجیه پذیر است و در غیر اینصورت پیشنهاد می گردد که به منظور بهبود کارآئی سیستم آن را غیرفعال نمود.