اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عکس های ترسناک از عجیب ترین قبرستان دنیا (18+)

عکس های ترسناک از عجیب ترین قبرستان دنیا (18+)

عکس های ترسناک از عجیب ترین قبرستان دنیا (18+)

 

ایران ناز گورستانی وحشتناک و مخوف با اجسادی که رها شده اند تا بیرون از قبر به مرحله پوسیدگی برسند ، این اجساد به دلایل مختلفی دفن نمی شوند و داخل قفس های فلزی و حتی رها شده روی زمین قرار می گیرند.اینجا قبرستانی است خوفناک که مردگان آن داخل قفس های فلزی و توری یا بهتر است بگوییم داخل قبرهای روباز قرار دارند تا به همان صورت پوسیدگی اجادشان صورت گیرد.

 

عکس های ترسناک از عجیب ترین قبرستان دنیا (18+)

 

عکس های ترسناک از عجیب ترین قبرستان دنیا (18+)

 

اجساد ردیف شده در گورستان “تگزان” میان قفس های مخصوص قرار می گیرند تا دانشمندان از بین رفتن آنها را از نزدیک شاهد باشند و بتوانند به رازهای این مسئله پی ببرند.بله درست متوجه شدید این منطقه هولناک برای کشف رازهای علمی پوسیده شدن اجساد انسان ها و همینطور پی بردن به راز جنایات انجام شده که هنوز برای نیروهای پلیس در برخی از پرونده های قتل مورد سوال است بدین شکل پربحث شکل گرفته است.

 

عکس های ترسناک از عجیب ترین قبرستان دنیا (18+)

 

عکس های ترسناک از عجیب ترین قبرستان دنیا (18+)

 

دانشمندان مرکز انستیتو پزشکی قانونی دانشگاه ایالتی تگزاس قادر به استفاده از بدن مرده اهدا شده و مقایسه آن با افرادی است که در شرایط مشکوک کشته شده اند.شواهد جمع آوری شده در اینجا می تواند در یک دادگاه مورد استفاده قرار گیرد و محققین برای ارائه مدرک برای پیگرد و دفاع احضار می شوند.

 

عکس های ترسناک از عجیب ترین قبرستان دنیا (18+)