وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

کشف ردپای موجودات فضایی در آفریقا!

کشف ردپای موجودات فضایی در آفریقا!
 به گزارش ایران ناز، طول رد پای به جا مانده به ۱۲۰ سانتی متر می رسد و به عقیده محققان به احتمال خیلی زیاد به انسان ماقبل تاریخ تعلق دارد.ردپای این انسان غول پیکر به جای مانده روی صخره در منطقه سوازیلند در جنوب آفریقا کشف شده است….

با توجه به این که رد پا به صورت عمودی قرار گرفته است در تحقیقات اولیه اعلام شد ، این ردپا به انسان تعلق ندارد .

ولی تحقیقات بعدی نشان داد، این رد پا دویست میلیون سال قدمت دارد و طی این مدت تغییرات بسیار زیادی در وضع و زاویه لایه های زمین روی داده که ممکن است موجب عمودی شدن لایه های افقی هم شده باشند.

علاوه بر این به گفته کارشناسان با توجه به این که انسان ماقبل تاریخ رد پایش را به جای خاک یا شن روی ماگمای سرد شده به جا گذاشته این اثر به خوبی حفظ شده است.

فرضیه های دیگری هم مطرح شده اند که بر اساس یکی از آنها این رد پا می تواند اثری هنری باشد ، چون روی سنگ های محل زندگی سرخپوستان چروکی آمریکا تصاویر مختلفی از انسانها و حیوانات و پرندگان کنده کاری شده است که البته با اندازه های طبیعی تطابق دارند.