غذاهایی خوشمزه که در جهان ممنوع هستند +عکس

غذاهایی خوشمزه که در جهان ممنوع هستند +عکس
در جهان امروز غذاهای بسیار زیادی وجود دارند که به روش های گوناگون و با استفاده از مواد اولیه مختلف طبخ می شود. در عین حال بعضی از غذاها و مواد غذایی به دلایل مختلف در نقاط مختلف دنیا ممنوع هستند.
 
ایران ناز، دلایل مذهبی و یا در خطر گرفتن نسل یک جانور و یا یک گونه گیاهی از جمله دلایل این ممنوعیت ها است. در این مطلب به تعدادی از مواد های غذایی ممنوعه اشاره خواهیم کرد.
ماهی خاردار شیلیایی
 
غذاهایی خوشمزه که در جهان ممنوع هستند +عکس

جگر غاز
 
غذاهایی خوشمزه که در جهان ممنوع هستند +عکس

سوپ بال کوسه
 
غذاهایی خوشمزه که در جهان ممنوع هستند +عکس

شیر خام
 
غذاهایی خوشمزه که در جهان ممنوع هستند +عکس

خاویار سیاه دریای خزر
 
غذاهایی خوشمزه که در جهان ممنوع هستند +عکس

ماهی ژاپنی فوگو
 
غذاهایی خوشمزه که در جهان ممنوع هستند +عکس