وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

لباس هایی با نوشته های آیات قرآنی جنجال بپا کرد (عکس)

لباس هایی با نوشته های آیات قرآنی جنجال بپا کرد (عکس)

مدل لباس های جنجالی با نوشته های قرآنی رسانه ای شد .

 

 

به گزارش ایران ناز:  در بازار اسلامی کشور تجاوزکار آل سعود، لباس های شب با نقش آیات قرآن عرضه می شود.

 

 

شیخ خالد الحبشی امام جماعت مسجد السلیمان جده با انتشار این تصاویر از بازارهای آل سعود به انتقاد از بی بند و باری در عربستان پرداخت.

 

لباس هایی با نوشته های آیات قرآنی جنجال بپا کرد (عکس)

لباس هایی با نوشته های آیات قرآنی جنجال بپا کرد (عکس)

لباس هایی با نوشته های آیات قرآنی جنجال بپا کرد (عکس)