اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وقتی که میترا حجار ممنوع التصویر می شود!!

وقتی که میترا حجار ممنوع التصویر می شود!!
در حالی كه از چند روز پیش قرار بود فیلم آناهیتا با حضور میترا حجار بازیگر فیلم و عزیز الله حمید نژاد در برنامه هفت مورد نقد وبررسی قرار بگیرد، یك روز قبل از سوی تلویزیون اعلام می شود كه میتراحجار حق حضور دربرنامه هفت را ندارد!
این اقدام تلویزیون باعث واكنش صریح عزیزالله حمید نژاد كار گردان آناهیتا شد و این كار گردان مطرح در اظهاراتی عنوان كرد:خانم میتراحجار قرار بود دراین برنامه حضور داشته باشد ولی امروز از سوی تلویزیون خبر دادند كه ایشان به هر دلیل  نمی تواند حضور داشته باشد.
 وی ادامه داد: من از این اقدام تلویزیون متاثر شدم . در زمان تولید فیلم آناهیتا به خاطر فشارهای زیادی كه به خاطر حضور حجار به من وارد شد لطمه های روحی وروانی زیادی خوردم .
 كار گردان فیلم آناهیتا با طرح این پرسش كه چرا وقتی سریالی با بازی میترا حجار از تلویزیون در حال پخش است او نمی تواند با مخاطب خود ارتباط داشته باشد ، گفت:روز یكشنبه خانم حجار قرار است در سینما قدس ودر سانسهای 6:30و 8به همراه تماشاگران ودیگر بازیگران فیلم حضور داشته باشد.
 درادامه فریدون جیرانی مجری برنامه هفت در پاسخ به انتقادات حمید نژاد گفت :من نمی توانم به این گلایه های شما جوابی بدهم.
 درادامه این برنامه نتایج  نظر سنجی برنامه هفت از تماشاگران اناهیتا اعلام شد وبیش از 85 درصد تماشاگران رای عالی به فیلم آناهیتا دادند 5درصد آن را فیلمی خیلی ضعیف و 4درصد آن را خوب و یك درصد ضعیف عنوان كردند.