اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس

یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

این عکس ها رو ببینید و بخندید تا دنیا به روتون بخنده

این عکس ها رو ببینید و بخندید تا دنیا به روتون بخنده
اگر بتوانی بخندی، آموخته ای که چگونه نیایش کنی

این عکس ها رو ببینید و بخندید تا دنیا به روتون بخنده

هنگامی که هر سلول بدن تو بخندد، هر بافت وجودت از شادی بلرزد،
به آرامشی عظیم دست می یابی!

این عکس ها رو ببینید و بخندید تا دنیا به روتون بخنده

بگذار خنده ات خنده ای از ته دل باشد. چنین خنده ای پدیده ای نادر است!

این عکس ها رو ببینید و بخندید تا دنیا به روتون بخنده

کسی می تواند بخندد، که طنز آمیزی و تمامی بازی زندگی را می بیند.

این عکس ها رو ببینید و بخندید تا دنیا به روتون بخنده

کوتاه ترین راه برای گفتن دوستت دارم لبخند است!

این عکس ها رو ببینید و بخندید تا دنیا به روتون بخنده

شادی اگر تقسیم شود، دو برابر می شود!

این عکس ها رو ببینید و بخندید تا دنیا به روتون بخنده

همیشه با دیگران بخندیم و هرگز به دیگران نخندیم!

یادت باشه! انسان های خندان و شاد به خداوند شبیه ترند!

کمی موسیقی گوش کن، برقص، بخند(حتی به زور)، آنگاه بنشین و نظاره کن آثار شگرف همین حرکات به اصطلاح اجباری را!

این عکس ها رو ببینید و بخندید تا دنیا به روتون بخنده

فراموش نکن! همین لحظه را، اگر گریه کنی یا بخندی! بالاخره می گذرد، امتحان کن!

این عکس ها رو ببینید و بخندید تا دنیا به روتون بخنده

جای تأسف است که ما برای شاد بودن بهانه ای می خواهیم، ولی برای غمگین بودن نیاز به هیچ بهانه ای نداریم!

این عکس ها رو ببینید و بخندید تا دنیا به روتون بخنده

شاید این جبر زمانه است ولی بدان که بهشت یعنی، شادی، خنده، سرور و شعف!

این عکس ها رو ببینید و بخندید تا دنیا به روتون بخنده

با شادی خدا را و ضیافت زندگی را تجلیل می کنیم

این عکس ها رو ببینید و بخندید تا دنیا به روتون بخنده

سرور و شادی، خدای درون فرد است که از اعماق او برخاسته و متجلی می شود!

این عکس ها رو ببینید و بخندید تا دنیا به روتون بخنده

شادی، یکی از راه های تقرب به درگاه خداوند است

این عکس ها رو ببینید و بخندید تا دنیا به روتون بخنده

ضرر نمی کنی اگر از هم اکنون لبخند زدن را تجربه کنی

این عکس ها رو ببینید و بخندید تا دنیا به روتون بخنده

مطمئن باش همیشه یکی هست که عاشق لبخند تو باشه

شاد باشید و لبخندتان جاویدان