وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

مقایسه اجمالی عشق و ازدواج(طنز)

مقایسه اجمالی عشق و ازدواج(طنز)

عشق یعنی گرفتن دست یکدیگر در خیابان و خودنمایی کردن
ازدواج یعنی دعوا کردن در خیابان و توجه همه را جلب کردن

عشق یعنی خوردن عذا در بهترین رستوران
ازدواج یعنی خوردن غذای آماده در خانه

عشق یعنی صحبت کردن درباره بچه دار شدن
ازدواج یعنی صحبت کرند درباره چطور خلاص شدن از دست بچه ها

عشق یعنی زود به رختخواب رفتن
ازدواج یعنی زود خوابیدن

عشق باعث از دست رفتن اشتها میشه
ازدواج باعث از دست رفتن قیافه میشه

عشق یعنی داشتن وقت
ازدواج یعنی نداشتن وقت

عشق یعنی برنامه ریزی برای آینده
ازدواج یعنی خراب شدن آینده

عشق یعنی سحرخیز بودن
ازدواج یعنی خواب آلود بودن

عشق یعنی دادن اولین الویت به معشوق
ازدواج یعنی دادن آخرین الویت به معشوق

عشق یعنی بلند پروازی
ازدواج یعنی شکستن پر و بال