اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

تولد یک روباه بالدار تمامی جهان را لرزاند (عکس)

تولد یک روباه بالدار تمامی جهان را لرزاند (عکس)
 سیدنی استرالیا و گرمای 40 درجه و خفاش روباه سر، که برای خنک شدن قطرات آب را در هوا می زند و می خورد.

اینجا پارک پاراماتا در استرالیاست و گرمای بی سابقه در ابتدای بهار (فصول در نیمکره جنوبی بر عکس نیمکره شمالی است) همگان از جمله حیوانات را کلافه کرده است.

 
تولد یک روباه بالدار تمامی جهان را لرزاند (عکس)

خفاش داستان ما فکر می کند با پرواز کردن هم خنک می شود و هم قطرات باران بیشتری را به حلقوم خود ارسال می کند که بسیار عجیب است.

اوفر لوی عکاس 51 ساله و شکارچی این صحنه می گوید خفاش با قطرات به پایین می رفت و آنها را شکار می کرد!