اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

شعر من گنهكارم…اری تو بگو

شعر من گنهكارم…اری تو بگو
آری…
جرم من هم عاشقی ست!
آری اما…!!!
آنكه آدم هست و عاشق نیست، كیست؟
زندگی بی عشق٬
اگر باشد!
همان جان كندن است…
دم به دم جان كندن ای دل٬
كار دشواریست، نیست؟

قیصر امین پور و شعر بی گناهیش