اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

نیروی جی (G FORCE) چیست؟

نیروی جی (G FORCE) چیست؟
همانطور که از فیزیک کلاسیک می‌دانید، اعمال یک جی شتاب گرانش به هر جسمی، برابر با نیروی معادل وزن جسم است، حال اگر شما با نیروی 3 جی بپیچید  با نیروی برابر 3 برابر وزن خودتان به بیرون از پیچ رانده خواهید شد. زمانی که یک خودرو فرمول یک با سرعت 300 کیلومتر بر ساعت حرکت می‌کند، ترمزگیری در آستانه یک پیچ کم سرعت، می‌تواند
 
نیرویی معادل 5 جی را به گردن راننده وارد کند و این یعنی وزنی نزدیک به 24 کیلوگرم برای چند ثانیه باید توسط گردن وی تحمل شود، چرا که در چنین شرایطی وزن سر به حدود 5 برابر حالت عادی می‌رسداما در اصل این طور است. مسئله وقتی سخت‌تر خواهد شد که علاوه بر شتاب جانبی ناشی از طی مسیر پیچ، شتاب منفی بسیار شدید حاصل از ترمزگیری نیز بر بدن راننده اعمال شده و بدین ترتیب راننده مجبور به تحمل شرایط بسیار ناشی از اعمال نیروهای ترکیبی می‌شود.

از این رو تقویت عضلات گردن از اولویت‌های رانندگان فرمولاوان محسوب می‌شود و هر راننده روزانه حداقل 5/1 ساعت تنها به تمرینات مربوط به عضلات گردن می‌پردازد، این در حالیست که مجموع زمانی تمرینات بدنسازی رانندگان حرفه‌ای به بیش از هشت ساعت در روز بالغ می‌شود!

 
اگر یک فرد عادی را در برابر شتاب 5 جی قرار بدهید فریادهای او را خواهید شنید که شما را از این کار باز می‌دارد چرا که این نیرو معادل این است که با سرعت 322 کیلومتر در ساعت به یک دیوار بکوبید. آیا هنوز فکر می‌کنید رانندگان فرمول 1 بیش از حد حقوق می‌گیرند؟!