اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

خواص ازدواج (طنز)

خواص ازدواج (طنز)
برای آقایان
 

قبل از ازدواج،خوابیدن تا لنگ ظهر،

بعد از ازدواج، بیدار شدن زودتر از خورشید.

نتیجه اخلاقی:سحر خیز شدن!

……………………………………………..


قبل از ازدواج،رفتن به سفر، بی اجازه،

 بعد از ازدواج، رفتن به حیاط با اجازه.

نتیجه اخلاقی: کسب اعتبار!
 

……………………………………………..


قبل از ازدواج ، خوردن بهترین غذاها بی منت،

 بعد از ازدواج ، خوردن غذاهای سوخته با منت!

نتیجه اخلاقی: تقویت معده!

……………………………………………..


قبل از ازدواج، استراحت مطلق،بی جر و بحث،

بعد از ازدواج، کار کردن در شرایط سخت.

 نتیجه اخلاقی: ورزیده شدن!
 

……………………………………………..


قبل از ازدواج، آموزش زبان و کامپیوتر،

بعد از ازدواج،آموزش بچه داری و شستن ظرف.

نتیجه اخلاقی:هم دردی با خانم ها!

……………………………………………..

 

قبل از ازدواج، گرفتن پول تو جیبی از بابا،

 بعد از ازدواج، دادن کل حقوق به خانم ها.

نتیجه اخلاقی:مستقل شدن!

……………………………………………..

برای خانم ها
 

قبل از ازدواج، وزن ایده آل با چهره ای بشاش،

بعد از ازدواج، چاقی و افسردگی.

نتیجه اخلاقی: آمادگی بدن در مقابله با روزهای سخت!
 

……………………………………………..


قبل از ازدواج، نشستن در کلاس گلدوزی و گرافیک،

بعد از ازدواج، ایستادن در صف شیر و گوشت.

نتیجه اخلاقی:آموزش ایستادگی!
 

……………………………………………..


قبل از ازدواج، گذراندن تعطیلات در خانه خاله و عمه،

 بعد از ازدواج، گذراندن تعطیلات با شست و شوی فرش و لباس.

 نتیجه اخلاقی:پر شدن اوقات فراغت!
 

……………………………………………..


قبل از ازدواج، نوشتن کتاب شعر و رمان،

 بعد از ازدواج، نوشتن داستان پرنده در قفس.

نتیجه اخلاقی:شهرت باد آورده!
 

……………………………………………..


 قبل از ازدواج، صحبت تلفنی بی محاسبه زمان،

بعد از ازدواج، اتهام به پر حرفی حتی برای ده دقیقه.

 نتیجه اخلاقی :حفظ عضلات صورت!