اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس

یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

پرسشنامه شهرداری(طنز)

جاهای خالی را با دقت و مداد پاسخ دهید:
ما باید به شهرداری . . . کنیم.
– اهانت
– رشوه، پرداخت
– کمک

ما شهردار را . . .
– میکشیم.
– تکه تکه میکنیم.
– حلق آویز میکنیم.
– دوست داریم.

شهر ما، . . .
– ارث پدر ما
– خانه ما

ساعت 9 شب، . . .
– شبکهی 1 اخبار دارد.
– شبکهی 2 سریال دارد.
– موقع بیرون گذاشتن زباله است.

فضای سبز شهر را، . . .
– شخم میزنیم.
– برای دستشویی کردن کودکانمان استفاده میکنیم.
– سالم و پاکیزه نگه میداریم.

شهردار بودن، . . . را به همراه دارد.
– خرید یک خانهی ویلایی در بالای شهر
– مسوولیت زیادی

ما عوارض را، . . . پرداخت میکنیم.
– به زور و با اکراه و حتی المقدور دیر
– باکمال میل و با گشاده رویی و حتماً سر موعد مقرر
پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز