وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

عکسهای باورنکردنی از سنجاقک های عاشق

عکسهای باورنکردنی از سنجاقک های عاشق
یک عکاس ایتالیایی در تجربه‌ای جالب به ثبت تصاویر یک جفت سنجاقک عاشق پرداخته که در حال دیدار بوده و به نظر می‌رسد که دستان یکدیگر را گرفته‌اند این صحنه بسیار عاشقانه است و با دیدن این عکسها بسیاری از انسانها تحت تاثیر قرار میگیرد.
 
عکسهای باورنکردنی از سنجاقک های عاشق

 آلبرتو قیزی پانیزا در زمان پیاده‌روی از کناره رود پو در دهکده پو پس از سپیده‌دم که معمولا سنجاقکها در آن زمان به استراحت بر روی گلها می‌پردازند، توانسته این صحنه زیبا را ثبت کند.این عکاس 38 ساله از پالمای ایتالیا تصویر این حشرات چشم بزرگ را بر روی گلهای وحشی در حالات جذاب ثبت کرده است.
 
عکسهای باورنکردنی از سنجاقک های عاشق

به گفته پانیزا که برای 15 سال بطور حرفه‌ای عکاسی می‌کند، جفت‌گیری این حشرات به این شکل است که یکی از آنها به شاخه متصل مانده و گردن دیگری را با دمش می‌گیرد.
 
عکسهای باورنکردنی از سنجاقک های عاشق
 
در زمانی که جفت دوم را بالا می‌کشد، شکل قلبی ظاهر می‌شود که بسیار جالب و پیچیده است. آنها این موقعیت را برای چندین دقیقه نگهداشته و در حالت متصل به هم از یک شاخه به شاخه دیگر پرواز می‌کنند.
 
عکسهای باورنکردنی از سنجاقک های عاشق

پس از مراسم جفت‌گیری، حشره ماده در آب و گاهی در پوشش گیاهی زیر آب تخم‌گذاری کرده که پوره آنها با استفاده از آرواره‌های توسعه‌پذیر خود از شفیره پشه و موجودات ریز آبی تغذیه می‌کنند.
 
عکسهای باورنکردنی از سنجاقک های عاشق

آبششهای پوره سنجاقک بزرگ و خارجی بوده که شبیه سه بال در انتهای شکم است و پس از چندین بار پوست‌اندازی به شکل بالدار بالغ درمی‌آیند.سنجاقکهای بالغ از مگس، پشه و حشرات ریز تغذیه کرده برخی گونه‌های بزرگتر رژیم عنکبوت دارند.
 
عکسهای باورنکردنی از سنجاقک های عاشق