اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

بیکاری درازمدت چگونه است؟

مجموعه : سبک زندگی
بیکاری درازمدت چگونه است؟
در مقابل مواردی که در بالا ذکر شد، خود داشتن شغل ممکن است برای سلامتی عاطفی فرد خوب باشد شما موافق هستید؟.یک پژوهش‌ اخیر درباره منافع روانی اشتغال و تاثیر بیکاری نشان داده‌اند که بیکاری درازمدت ممکن است باعث تشدید مشکلات سلامت روانی شود.

این بررسی نشان می‌دهد که افرادی که بیش از 25 هفته در سال گذشته بیکار بوده اند، با احتمال بیشتری نسبت به افراد مشابه مشغول به کار ممکن است برای اولین بار مشکلات سلامت روانی را تجربه کنند.

این پژوهشگران این یافته‌ها را به حس هدفمندی ناشی از کار کردن مربوط می‌دانند.آرتور گلداسمیت، استاد اقتصاد در دانشگاه واشنگتن در این باره می‌گوید: "هنگامی که افراد در معرض بیکاری درازمدت قرار می‌گیرند، به طور واضحی احساس می‌کنند که از استفاده از توانایی‌شان برای کسب معاش و مراقبت از خانوادهای‌شان درمانده‌اند و نگران آینده‌شان هستند."