اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

رابطه نامشروع وسط خیابان ترافیک ایجاد کرد! (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
رابطه نامشروع وسط خیابان ترافیک ایجاد کرد! (عکس)

ناتسون 24 ساله و لوگان جکسون 33 ساله با رفتار زشت و آشوبگرانه خود در خیابان دستگیر شدند.به گزارش ایران ناز این دو نفر در ماشین خود وسط خیابان با بدنی کاملا برهنه در ماشین رابطه جنسی داشتند .

 

رابطه نامشروع وسط خیابان ترافیک ایجاد کرد! (عکس)

 

در حالیکه در خیابان ترافیک سنگینی بوجود آمده بود آنها با بی خیالی و شادمان به کارشان ادامه می دادند.

 

رابطه نامشروع وسط خیابان ترافیک ایجاد کرد! (عکس)

پلیس در ادامه این موضوع گفت ما میخواستیم آنها را به طور معمول از خیابان اورگان در نزدیکی پارک دور کنیم اما با بی توجهی به پلیس و ترافیکی که در خیابان بوجود آورده بودندمجبور شدیم آن ها را دستگیر کنیم. این دو نفر دستگیر و به زندان لین فرستاده شدند.!