تمسخر دیوید بكام از سوی فرزندانش

تمسخر دیوید بكام از سوی فرزندانش
در سال های حضور بكام در انگلیس لهجه غلیظ لندنی او مورد توجه كمدین ها و برنامه های سرگرم كننده تلویزیون قرار داشته تا اینكه در حال حاضر فرزندانش به دست انداختن پدرشان همت گماشته اند.
فرزندان كاپیتان پیشین انگلستان به زندگی آمریكایی و لهجه آنها خو كرده اند و لهجه پدر برای آنها به نوعی خنده دار به شمار می رود.
بكام در این باره می گوید: بچه ها به طور كامل با لهجه آمریكایی حرف می زنند ولی من اهمیتی نمی دهم. زمانی كه به انگلیس می رویم، تقابل لهجه آمریكایی فرزندانم با لهجه انگلیسی پدر و مادر و همچنین پدربزرگ ها و مادربزرگ ها جالب توجه است. خاطرم هست كه یك بار با كروز حرف می زدم. چیزی به او گفتم، او به جای اینكه جوابم را بدهد گفت: اوه پدر، تو خیلی لهجه داری!
بكام در ادامه می گوید: من در مادرید، میلان و منچستر زندگی كرده ام ولی هیچ گاه لهجه لندنی را فراموش نكرده و نخواهم كرد زیرا جزئی از وجود من بوده و نشانه هویتم است.

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب