زیبا و سبزترین آبشار جهان (عکس)

زیبا و سبزترین آبشار جهان (عکس)

 آبشار زیبای هونوکاهو در پارک ملی کنا در جزیره هاوایی آمریکا قرار دارد.این آبشار که حدود 340 متر ارتفاع دارد،سبزترین آبشار دنیا نامیده می شود.

 

زیبا و سبزترین آبشار جهان (عکس)

 

زیبا و سبزترین آبشار جهان (عکس)

 

زیبا و سبزترین آبشار جهان (عکس)

 

زیبا و سبزترین آبشار جهان (عکس)

 

زیبا و سبزترین آبشار جهان (عکس)

 

زیبا و سبزترین آبشار جهان (عکس)