خانه ای جالب و وارونه در روسیه! (از دست ندهید)

خانه ای جالب و وارونه در روسیه! (از دست ندهید)

نگاهی متفاوت به یک خانه وراونه و دیدنی در روسیه.  به گزارش ایران ناز، در Krasnoyarsk، روسیه، یک خانه وارونه به عنوان یک جاذبه اصلی برای جذب ساکنان محلی و گردشگران ساخته شده است ، در این خانه شما احساس می کنید بر روی سقف راه می روید و قانون جاذبه را شکسته اید زیرا تمام اشیاء در این خانه وارونه نصب شده اند.

 

 

خانه ای جالب و وارونه در روسیه! (از دست ندهید)

 

خانه ای جالب و وارونه در روسیه! (از دست ندهید)

 

خانه ای جالب و وارونه در روسیه! (از دست ندهید)

 

خانه ای جالب و وارونه در روسیه! (از دست ندهید)

 

خانه ای جالب و وارونه در روسیه! (از دست ندهید)