وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

کاخ گردشگری زیبا شبیه گردنبد زمرد در چین (+تصاویر)

کاخ گردشگری زیبا شبیه گردنبد زمرد در چین (+تصاویر)

کاخ گردشگری زیبا شبیه گردنبد زمرد در چین (+تصاویر)

 

این کاخ محل اقامت خانواده رهبر چین Kai-shek بوده است که در سال 1949 در طول جنگ داخلی به تایوان فرار کرد. در حال حاضر این کاخ تبدیل به موزه شده و بروی گردشگران باز است.

 

ساختمانی که در تصویر مشاهده میکنید در حقیقت قصر منحصر به فرد Mei-Lin در شهرستان نانجینگ در کشور چین است.

 

این کاخ برای همسر Kai-shek به نام Soong May-ling ساخته شده  بود. کاخ در بالای یک تپه و شبیه به یک گردنبند زمرد طراحی شده که اطراف آن را درختان سبز و بلند فرا گرفته اند.

 

کاخ گردشگری زیبا شبیه گردنبد زمرد در چین (+تصاویر)

قصر Mei-Lin از اماکن دیدنی چین

 

کاخ گردشگری زیبا شبیه گردنبد زمرد در چین (+تصاویر)

قصر منحصر به فرد Mei-Lin در شهرستان نانجینگ در کشور چین واقع شده است

 

کاخ گردشگری زیبا شبیه گردنبد زمرد در چین (+تصاویر)

کاخ زمرد در چین

 

کاخ گردشگری زیبا شبیه گردنبد زمرد در چین (+تصاویر)

کاخ Mei-Lin شبیه به یک گردنبند زمرد طراحی شده است

 

کاخ گردشگری زیبا شبیه گردنبد زمرد در چین (+تصاویر)

قصر زمرد از جاذبه های گردشگری چین

 

کاخ گردشگری زیبا شبیه گردنبد زمرد در چین (+تصاویر)

جاذبه های گردشگری چین

 

کاخ گردشگری زیبا شبیه گردنبد زمرد در چین (+تصاویر)