اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عکسی زیبا از پیرترین دوقلوی زن جهان

عکسی زیبا از پیرترین دوقلوی زن جهان

عکسی زیبا از پیرترین دوقلوی زن جهان
 

گفته می شود این دو خواهر دوقلوی فرانسوی با ۹۸ سال سن پیر ترین دوقلو های زنده در جهان هستند .به گزارش ایران ناز این دوخواهر پس از بازنشستگی و مرگ همسرانشان با یکدیگر زندگی می کنند.