اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

آفتاب تابستانی مضرتر است یاآفتاب زمستانی؟

آفتاب تابستانی مضرتر است یاآفتاب زمستانی؟
آیا می دانید آفتاب زمستانی برای پوست ، چشم مضرتر است یا آفتاب تابستانی ؟

به گزارش آکادمی آمریکایی چشمپزشکی (AAO) استفاده از عینک آفتابی به ویژه برای کودکان در روزهای برفی زمستان ضروری است زیرا انعکاس نور آفتاب بربرف، آب، سن و حتی جاده می‌تواند میزان زیادی اشعه مضر آفتاب به چشم برگرداند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، محققان معتقدند استفاده همیشگی از عینک آفتابی به ویژه در ساعات اولیه بعد از ظهر که میزان UV بسیار شدید و زیاد است حتی در زمستان و به ویژه در مواقعی که برای برف‌بازی یا اسکی بیرون می‌رویم ضروری است.
در این میان محافظت از چشم کودکان اهمیت بالاتر، دارد زیرا تا قبل از 10 سالگی صدمات ناشی از نور آفتاب می‌تواند به چشم آسیب‌های غیرقابل تصوری زده و جلوی تکامل آن را بگیرد. نکته قابل توجه این است که در اکثر افراد، 90 درصد از صدمات ناشی از نور‌‌ آفتاب بر چشم، قبل از 18 سالگی پیش می‌آید.