عکس هایی دیدنی از عجایب زیبای صحرای سفید برزیل

عکس هایی دیدنی از عجایب زیبای صحرای سفید برزیل
بیابانها بدون شک بسیار زیبا هستند ولی داستان هایی که در مورد آنها گفته شده، حکایت از خطرناک بودن آنها دارد. آفتاب سوزان، شن هایی که به سنگینی میشود بر آن ها گام برداشت، بی آبی، توهم و سراب و مرگ. بله، بیشتر ما از بیابان چنین تصوری داریم.
 
عکس هایی دیدنی از عجایب زیبای صحرای سفید برزیل
 
اما پارک ملی ماراننسز که به یک صحرا می ماند، زیبایی های منحصری به فردی را دارا است و دریاچه های کوچک زلال آن، مناظری حیرت انگیز در این منطقه پدید آورده اند. اینجا نامش بیابان است. اما نه رنگ و رویش به بیابان می ماند و نه آب و هوایش. اینجا یکی از زیباترین بیابان های دنیاست که قدم گذاشتن به خاک سفید و مرطوبش شما و هر گردشگری را شیفته می کند.
 
عکس هایی دیدنی از عجایب زیبای صحرای سفید برزیل
 
جایی که روی نقشه با نام بیابان سفید برزیل مشخص شده است. به گزارش ایران ناز بیابان سفید برزیل را می توان از جهاتی، بهشت بیابان گردان دانست. این صحرا، در شمال شرقی برزیل واقع شده و مساحتی برابر با ۱۰۰۰ کیلومتر مربع دارد. نکته جالب اینجاست که علیرغم بارش باران و وجود آب، هیچ گیاهی در اینجا نمیروید.
 
عکس هایی دیدنی از عجایب زیبای صحرای سفید برزیل
در دریاچه های این بیابان، ماهی هایی یافت می شوند که تخم هایشان توسط پرندگان دریایی به اینجا آورده شده است. این بیابان ساکنانی نیز دارد که به ماهیگیری می پردازند و در فصل های گرم و خشک، برای کار کردن در زمین های کشاورزی، به مناطق اطراف صحرا می روند. منظره ی شن های سفید و دریاچه های آبی رنگ، بسیار حیرت انگیز است و به راستی ارزش دیدن را دارد.
 
عکس هایی دیدنی از عجایب زیبای صحرای سفید برزیل
 
عکس هایی دیدنی از عجایب زیبای صحرای سفید برزیل
 
عکس هایی دیدنی از عجایب زیبای صحرای سفید برزیل
 
عکس هایی دیدنی از عجایب زیبای صحرای سفید برزیل
 
عکس هایی دیدنی از عجایب زیبای صحرای سفید برزیل
 
عکس هایی دیدنی از عجایب زیبای صحرای سفید برزیل
 
عکس هایی دیدنی از عجایب زیبای صحرای سفید برزیل
 
عکس هایی دیدنی از عجایب زیبای صحرای سفید برزیل
 
عکس هایی دیدنی از عجایب زیبای صحرای سفید برزیل
 
عکس هایی دیدنی از عجایب زیبای صحرای سفید برزیل
 
عکس هایی دیدنی از عجایب زیبای صحرای سفید برزیل
 
عکس هایی دیدنی از عجایب زیبای صحرای سفید برزیل
 
عکس هایی دیدنی از عجایب زیبای صحرای سفید برزیل
 
عکس هایی دیدنی از عجایب زیبای صحرای سفید برزیل
 
عکس هایی دیدنی از عجایب زیبای صحرای سفید برزیل
 
عکس هایی دیدنی از عجایب زیبای صحرای سفید برزیل
 
عکس هایی دیدنی از عجایب زیبای صحرای سفید برزیل