با اسرار آمیزترین قبرستان ایران اشنا شوید!

با اسرار آمیزترین قبرستان ایران اشنا شوید!

 گاهی عجایبی در جهان وجود دارد که همه را به حیرت می اندازد این بار در 70 کیلومترى شمال شهرستان گنبد کاووس و در نزدیکى روستاى گچى‌سو قبرستانى بسیار قدیمى در کنار زیارتگاه خالدنبى قرار گرفته است. در این قبرستان سنگ قبرهاى زیادى با اشکال خاصى وجود دارد که هنوز ابهامات زیادى در مورد زمان و چگونگى پیدایش این قبرستان مطرح است. این مجموعه در سال 1380 توسط اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان گلستان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است اما تاکنون تمهیداتى براى حفاظت از آن در برابر سرقت و تخریب لحاظ نشده است.

 

با اسرار آمیزترین قبرستان ایران اشنا شوید!

با اسرار آمیزترین قبرستان ایران اشنا شوید!

با اسرار آمیزترین قبرستان ایران اشنا شوید!

با اسرار آمیزترین قبرستان ایران اشنا شوید!