اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عکس های بی نهایت زیبا از اعضای بدن انسان

عکس های بی نهایت زیبا از اعضای بدن انسان
به گزارش ایران ناز : پروژه خانم کامیلا کارلو با عنوان "چشم قلب طحال" شامل مجسمه هایی جالب از اعضای بدن انسان می شوند که با گیاهان و گل ها ساخته شده اند. هدف او از ساخت این مجسمه ها تغییر دیدگاه مخاطبین درباره اندام های بدنشان است که علیرغم خوراکی های ناسالم و گاه آلوده ای که می خوریم طوری کار می کنند که بدنمان را سالم نگه دارند.
 
عکس های بی نهایت زیبا از اعضای بدن انسان
 
عکس های بی نهایت زیبا از اعضای بدن انسان
 
عکس های بی نهایت زیبا از اعضای بدن انسان
 
عکس های بی نهایت زیبا از اعضای بدن انسان
 
عکس های بی نهایت زیبا از اعضای بدن انسان
 
عکس های بی نهایت زیبا از اعضای بدن انسان