اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

علایم و نشانه های مصرف مواد

علایم و نشانه های مصرف مواد
_ کاهش توجه به نظافت شخصی این مهم است

_ روابط تیره با اعضای خانواده

_ قرمز شدن چشم ها

_ تا نیمه های شب بیرون از خانه بودن

_ زیر پا گذاشتن قوانین منع رفت و آمد به خانه

_ چرت زدن در طول روز

_ افسردگی

_ قرض کردن پول

_ استفاده بیش از اندازه از دهان شویه و قطره چشم