عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

جذاب ترین دختر قهرمان پرورش ایران (عکس)

جذاب ترین دختر قهرمان پرورش ایران (عکس)

 احتمالا از شنیدن نام شیرین نوبهاری به عنوان قهرمان پرورش اندام تعجب کردید، چون ما بدنسازی را ورزشی مردانه می‌دانیم و هیچ تصوری از یک بانوی قهرمان پرورش اندام نداریم. ایران ناز: در این پست من می‌خواهم تمام تصورات شما را عوض کنم و بانویی(شیرین نوبهاری) را معرفی کنم که توانسته با زحمات بسیار تحسین همه‌ی ما را برانگیزد. اغلب گزارشاتی از زنان قهرمان جهان می‌شنیدیم اما حال می‌خواهیم با یک زن مشهدی که قهرمان این رشته در ایران شده است آشنا شویم.

 

جذاب ترین دختر قهرمان پرورش ایران (عکس)

 

 

نظر رایجی که بین بانوان شایعه شده این است که ورزش بدنسازی برای خانم‌ها مضر است در حالی‌که با توجه به شرایط عدم تحرکی که بر زنان جامعه ایران حاکم است بدنسازی نه تنها برای آنها مفید است بلکه  الزامی است . آمار وحشتناکی که از پوکی استخوان ، روماتیسم مفصلی و غیره در زنان ایرانی مؤید این نکته است که اپیدمی خطرناکی ناشی از کم تحرکی در بین زنان در حال شیوع است که تنها را ه حل آن تحرک بیشتر در قالب ورزش‌هایی مثل آیروبیک و بدنسازی است. شاید تصور کنید بدنسازی بدن زنان را مردانه می‌کند، در حالی که باید بدانید بسیاری از زنان هالیوودی بدنسازی را بهترین ورزش برای تناسب اندام خود می‌دانند.

 

خانم شیرین نوبهاری از بانوان قهرمان این رشته است که شاید دیدن موفقیت او این انگیزه را به شما بدهد تا ورزش مورد علاقه‌ی خود را دنبال کنید. برای دنبال کردن او می‌توانید صفحه‌ی اینستاگرامش را فالو کنید.

 

 

جذاب ترین دختر قهرمان پرورش ایران (عکس)

 

 

نکات مهم در پرورش اندام برای بانوان:

تمرینات بدنسازی فقط برای چربی‌سوزی نیست و فواید عظیمی دارد. ﺍﯾﻦ ﻭﺭﺯﺵ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﯽ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻋﻀﻼﻧﯽ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﺳﯿﺐ ﺩﯾﺪﮔﯽ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺑﺪﻥ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﮐﺮﻭﻧﺮﯼ ﻗﻠﺐ، ﺭﯾﮑﺎﻭﺭﯼ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ، ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻭﺭﺯﺷﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﯿﺮﯼ، ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ. اما شاید به نظرتان کار سختی بیاید باید بدانید که اگر نکات زیر را رعایت کنید به هیچ وجه سخت نیست.
۱) ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ، ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺧﻄﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ، ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﺨﺖ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﯿﺘﻨﺲ ﻭ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺩﺭ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
۲) ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺭﻭﯼ ﻋﻀﻠﻪ ﺗﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ. ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻪ ۲۴ ﺗﺎ ۳۶ ﺳﺎﻋﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ . ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻋﻀﻼﺕ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﺳﯿﺐ ﺩﯾﺪﮔﯽ، ﻭ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺯﺩﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
۳) ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻓﻮﺭﺍً ﻭﺯﻥ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﮑﻤﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ۱۰۰ ﺩﺭﺍﺯﻧﺸﺴﺖ ﺁﺏ ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﻭﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﮐﺎﻓﯽ، ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﺪﺍﻭﻡ، ﻭ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺻﺤﯿﺢ، ﮐﻞ ﭼﺮﺑﯽﻫﺎﯼ ﺑﺪﻥ‌ﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫﯿﺪ.
۴) ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻓﻮﺭﺍً ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺗﺎﻥ ﺷﮑﻞ ﺩﻫﯿﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪﻡ ﺑﻪ ﻗﺪﻡ ﭘﯿﺶ ﺭﻭﯾﺪ . ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻭﯼ ﯾﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﺪ. ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺎﺭﺗﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ﺳﺮﺍﻍ ﯾﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﻭﯾﺪ . ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻭﺯﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ.
۵) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﯾﺎﺩﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﺯﻥ ﺗﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﻥ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ . ﺍﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺭ ﺷﯿﻮﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺑﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﺧﻮﺏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮﺩ.
۶) ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﻫﺮ ۴ ﺗﺎ ۶ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮﺽ ﺷﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺪﻥ ﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻋﺎﺩﺕ ﻧﮑﻨﺪ ﻭ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺎﻥ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺗﺎﻥ ﻭ ﺷﺪﺕ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻫﯿﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﯾﮏ ﺷﺪﺕ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ، ﺍﯾﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻣﺪﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺗﺎﻥ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ.
۷) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ ﺗﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺠﻢ ﺩﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻋﻀﻼﻧﯽ، ﭼﺮﺑﯽ ﺳﻮﺯﯼ، ﯾﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻭﺯﻥ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﻫﺪﻓﯽ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺘﺪﻫﺎﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
۸) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻭﯼ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺪﻥ ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ: ﭘﺸﺖ ﺑﺎﺯﻭ، ﺳﯿﻨﻪ، ﺷﺎﻧﻪ، ﺟﻠﻮﺑﺎﺯﻭ، ﺟﻠﻮ ﭘﺎ، ﭘﺸﺖ ﭘﺎ، ﺳﺎﻕ، ﺷﮑﻢ ﻭ ﺑﺎﺳﻦ. ﺍﮔﺮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ . ﺧﺎﻧﻢ‌ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ ﺧﻮﺏ ﻭ ﻣﻮﺛﺮ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﯾﮏ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﺗﺮﺍﺷﯿﺪﻩ ﺁﻥ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ.