عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

مجازات بسیار جالب تبلیغات غیر قانونی در چین(تصویری)

مجازات بسیار جالب تبلیغات غیر قانونی در چین(تصویری)
بسیاری از اوقات در کشور خودمان مشاهده شده که افرادی سودجو محصولات و یا کار خود را روی دیوارهای شهر بصورت غیر قانونی تبلیغ می کنند که این کار هم چهره شهر را زشت می کند و هم باعث وارد آمدن خسارت به دولت و اشخاص می شود.

بسیاری از افراد از این نوع تبلیغات شکایت دارند و از اینکه دیوار و درب خانه شان را زشت کرده ناراحت هستند. متاسفانه برخورد جدی با عاملین این تبلیغات غیر قانونی صورت نمی گیرد. به گزارش ایران ناز در کشور چین با چنین تبلیغاتی به شدت برخورد می شود و برای عبرت گرفتن مسئولین این تبلیغات آنها را مجبور می کنند در انظار عمومی اقدام به پاک کردن تبلیغات خود کنند.

 
مجازات بسیار جالب تبلیغات غیر قانونی در چین(تصویری)
 
مجازات بسیار جالب تبلیغات غیر قانونی در چین(تصویری)
 
مجازات بسیار جالب تبلیغات غیر قانونی در چین(تصویری)
 
مجازات بسیار جالب تبلیغات غیر قانونی در چین(تصویری)
 
مجازات بسیار جالب تبلیغات غیر قانونی در چین(تصویری)