تتلو از زندان ترکیه آزاد شد + اولین عکس بعد از آزادی

تتلو از زندان ترکیه آزاد شد + اولین عکس بعد از آزادی

تتلو از زندان ترکیه آزاد شد + اولین عکس بعد از آزادی

 

به گزارش ایران ناز تتلو آزاد شد ! ساعاتی پیش امیر تتلو از زندان ترکیه آزاد شد.امیر حسین مقصود لو معروف به امیر تتلو که به مدت 8 روز در زندان ترکیه به سر میبرد سرانجام آزاد شد .تتلو در اداره مهاجرت پندیک در بازداشت به سر میبرد .

 

تتلو از زندان ترکیه آزاد شد + اولین عکس بعد از آزادی

 

عکسی جدید از امیر تتلو بعد از آزادی از زندان میبینید که در این عکس لاغر شدن وی مشخص است

 

تتلو از زندان ترکیه آزاد شد + اولین عکس بعد از آزادی

 

پیشتر هادی شیرزاد رئیس پلیس بین الملل نیروی انتظامی ایران گفته بود که بازداشت تتلو در ترکیه با درخواست مراجع قضایی ایران انجام شده است .همچنین گفته میشد برای امیر تتلو اعلان قرمز صادر گردیده است

 

تتلو از زندان ترکیه آزاد شد + اولین عکس بعد از آزادی