اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

خواندنی های تلخ و شیرین همراه با شوخ طبعی (سری جدید)

خواندنی های تلخ و شیرین همراه با شوخ طبعی (سری جدید)

به این دسته از خواندنی های تلخ و شیرین همراه با نیش و کنایه و کمی هم شوخ طبعی کاریکالماتورمی گویند

 

ایران ناز: کاریکَلِماتور نامی است که پرویز شاپور در سال ۱۳۴۷ بر نوشته‌های خود که در مجله‌ی خوشه به سردبیری احمد شاملو چاپ می‌شد گذاشت. این واژه حاصل پیوند «کاریکاتور» و حرف «ک» مخفف «کلمه» است. به دید شاملو، نوشته‌های شاپور کاریکاتورهایی است که با کلمه بیان شده‌است.

کاریکلماتور نثر است . بازی زبانی دارد تا بتواند گفتنی ها را دیدنی کند (تصویری) طنز دارد. کاریکلماتور از نظر معنایی ، صراحت دارد .

.

.

.

.

 

نيش هيچ عقربي کشنده تر از عقربه هاي ساعت نيست

 

 ∞∞∞∞∞∞∞ کاریکلماتورهای تلخ و شیرین ∞∞∞∞∞∞∞

 

زندان پارک شد ، دلم گرفت از «دار» و درختش.

 

 ∞∞∞∞∞∞∞ کاریکلماتور ∞∞∞∞∞∞∞

 

مواظب باشيد! کاسه چه کنم چه کنم، شايد همان کاسه زير نيم کاسه باشد.

 

 ∞∞∞∞∞∞∞ خواندنیهای دیدنی ∞∞∞∞∞∞∞

 

وقتی عکس گل محمدی در آب افتاد، ماهی‌ها صلوات فرستادند.

 

 ∞∞∞∞∞∞∞ مطالب آموزنده ∞∞∞∞∞∞∞

 

باربر تنها کسی است که پشتش هم سنگ می آورد.

 

 ∞∞∞∞∞∞∞ کاریکلماتورهای تلخ و شیرین ∞∞∞∞∞∞∞

 

اگر بخواهم پرنده را محبوس کنم، قفسی به بزرگی آسمان می‌سازم.

 

 ∞∞∞∞∞∞∞ کاریکلماتورهای آموزنده ∞∞∞∞∞∞∞

 

آن‌ها که دنبال «شر» مي‌گردند، «خير»شان به کسي نمي‌رسد.

 

 ∞∞∞∞∞∞∞ کاریکلماتور ناب ∞∞∞∞∞∞∞

 

معتاد تابلو  بود ، اما رنگی به رو نداشت.

 

 ∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس کاریکلماتور ∞∞∞∞∞∞∞

 

به یاد ندارم نابینائی به من تنه زده باشد.

 

 ∞∞∞∞∞∞∞ کاریکلماتورهای تلخ و شیرین ∞∞∞∞∞∞∞

 

آدم تنها کسي بود که مثل آدم زندگي کرد.

 

 ∞∞∞∞∞∞∞ کاریکلماتور جدید ∞∞∞∞∞∞∞

 

وقتي نمکدان را مي‌بينم دلم شور مي‌زند.

 

 ∞∞∞∞∞∞∞ کاریکلماتورهای تلخ و شیرین ∞∞∞∞∞∞∞

 

وقتی هوای آزاد کم شد، برای پرنده‌ها هم نوبت پرواز گذاشتند.

 

 ∞∞∞∞∞∞∞ مطالب آموزنده ∞∞∞∞∞∞∞

 

نام همه ی دختران مرد فقیر ، آرزو بود.

 

 ∞∞∞∞∞∞∞ کاریکلماتور ناب ∞∞∞∞∞∞∞

 

زندگی بدون آب از گلوی ماهی پایین نمی‌رود.

 

 ∞∞∞∞∞∞∞ خواندنیهای دیدنی ∞∞∞∞∞∞∞

 

سايه‎ام بدون اجازه‎ام ، ‎آب ‎نمي ‎خورد.

 

 ∞∞∞∞∞∞∞ کاریکلماتورهای تلخ و شیرین ∞∞∞∞∞∞∞

 

شاید سکوت، فریادی باشد که تارهای صوتی خود را از دست داده است.

 

 ∞∞∞∞∞∞∞ کاریکلماتورهای آموزنده ∞∞∞∞∞∞∞

 

مشکل اشتغال با بی کاری حل می شود.

 

 ∞∞∞∞∞∞∞ کاریکلماتور ∞∞∞∞∞∞∞

 

دلاک ، پاک ترین نان را از چرک ترین تن بدست می آورد.

 

 ∞∞∞∞∞∞∞ کاریکلماتورهای تلخ و شیرین ∞∞∞∞∞∞∞

 

فوّاره و قوه جاذبه از سربه سر گذاشتن هم سیر نمی‌شوند.

 

 ∞∞∞∞∞∞∞ کاریکلماتور جدید ∞∞∞∞∞∞∞

 

گربه هم برای تکه ای گوشت ، سگ دو می زند.