اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عکس های خنده دار از مسخره ترین توالت های فرنگی!

عکس های خنده دار از مسخره ترین توالت های فرنگی!
توالتی با امکاناتی مانند فکس،تلفن و کامپیوتر برای افرادی که زیادی به این گونه وسایل اعتیاد دارند
 
عکس های خنده دار از مسخره ترین توالت های فرنگی!

توالتی شبیه آلات موسیقی در جنوب آلمان
 
عکس های خنده دار از مسخره ترین توالت های فرنگی!

این توالت هم به استفاده کننده یک فضای دلنشین هدیه می دهد
 
عکس های خنده دار از مسخره ترین توالت های فرنگی!

این هم ویویی کاملا دلنشین از شهر براتیسلاوا
 
عکس های خنده دار از مسخره ترین توالت های فرنگی!

این توالت هم نیازی به توضیح ندارد (فرانکفورت)
 
عکس های خنده دار از مسخره ترین توالت های فرنگی!
 
عکس های خنده دار از مسخره ترین توالت های فرنگی!

این توالت شبیه تابوت در رستورانی در شهر بوگوتا ساخته شده است
 
عکس های خنده دار از مسخره ترین توالت های فرنگی!
 
عکس های خنده دار از مسخره ترین توالت های فرنگی!
 
عکس های خنده دار از مسخره ترین توالت های فرنگی!
 
عکس های خنده دار از مسخره ترین توالت های فرنگی!